30 NGÀY LUYỆN SIÊU TẬP TRUNG – ThS. Nguyễn Quang Kiên

Giá:  138,000/ Cuốn

Toàn bộ cuốn sách xoay quanh cách rèn luyện sức tập trung từ nhiều khía cạnh khác nhau để bổ trợ và tạo cảm hứng cho bạn hành động. Mỗi chương trong cuốn sách chứa đựng nhiều bài học, phương pháp, mẩu chuyện ngắn và hình ảnh minh họa thú vị.

Chương trình 30 ngày rèn luyện, được chia thành bốn giai đoạn. Nếu xem trí não chúng ta là một siêu máy tính thì các giai đoạn sau sẽ nâng cấp các phần:
Giai đoạn 1: luyện động lực – nguồn điện
Giai đoạn 2: luyện thể lực – phần cứng
Giai đoạn 3: luyện trí lực – phần mềm
Giai đoạn 4: luyện tâm lực – hệ điều hành

Hết hàng