Dám quả quyết dám tâm huyết -Tuệ Tâm

Giá:  89,000/ Cuốn

DÁM QUẢ QUYẾT, DÁM TÂM HUYẾT.

Nếu con người muốn thành công thì phải có chính kiến, có tính mạo hiểm. Ở quyển sách này tác giả có nói “Kẻ mạnh, không phải là không có nước mắt, mà là kìm nén cho nước mắt không rơi. Kẻ yếu, không phải ở vẻ bề ngoài yếu đuối, mà là ở tinh thần suy sụp.”