Hồn nhiên sẽ bình yên – Tuệ Tâm

Giá:  89,000/ Cuốn

HỒN NHIÊN SẼ BÌNH YÊN.

Bình yên là thế nào? “Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên.” Hay nói cách khác “Hãy sống an lạc nơi hiện tại, hạnh phúc đơn giản là bình yên trong tâm hồn.”