Một Con Đường – Thương Hà

Giá:  98,000/ Cuốn

Tiểu thuyết MỘT CON ĐƯỜNG của tácgiả trẻ Thương Hà có hai tuyến truyện xuyên suốt tác phẩm, thuật ngữ văn học gọilà truyện lồng truyện. Tuyến truyện thứ nhất là chuyện phá án mang tính trinhthám hình sự mới mẻ ly kỳ hấp dẫn và kịch tính, bất ngờ. Tuyến truyện thứ hai là mối tính đồng tính nam khác biệt, da diết, và hy vọng nhưng là… hy vọng mong manh.