Ngay bây giờ không đợi chờ – Tuệ Tâm

Giá:  89,000/ Cuốn

NGAY BÂY GIỜ, KHÔNG ĐỢI CHỜ.

Bạn có biết “Cái giường nào đắt giá nhất trên đời? Đó là giường bệnh viện. Mất tài sản thì có thể tìm được nhưng có một cái khi đã mất thì không thể tìm lại được, đó là sự sống.” Vì vậy bạn có ước mơ, bạn có những việc muốn làm thì ngay bây giờ hãy bắt tay vào làm đi nhé.

Hết hàng