Nghĩ Giàu Và Làm Giàu – Napoleon Hill (Tái Bản Mới 2023)

Giá:   99,000/ Cuốn

Nghĩ giàu & làm giàu là cuốn sách dạy chúng ta cách “suy nghĩ”. Vật chất quyết định ý thức nhưng đồng thời để có được kết quả thực tế, chúng ta phải tạo ra những năng lượng từ ý nghĩ để thúc đẩy hành vi hoàn thiện vật chất m0ng muốn.