TỦ SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH LỚP 1

Giá:  4,958,000/ Cuốn

Nhằm hỗ trợ cho phụ huynh, giáo viên và học sinh lớp 1 có được những nguồn tư liệu hỗ trợ liên quan đến chương trình học, môn học, Hội xuất bản Việt Nam, Công ty Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà xuất bản cùng các Công ty sách khác phối hợp với Công ty Cổ phần Sbooks thực hiện “Tủ sách hỗ trợ học sinh lớp 1” theo “Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể” (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đặc biệt “Tủ sách hỗ trợ học sinh lớp 1” được 48 thầy cô giáo đến từ 5 trường điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh chọn lọc ra danh sách này.

“Tủ sách hỗ trợ học sinh lớp 1” định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh; hỗ trợ phương tiện dạy và học cho giáo viên, phụ huynh và học sinh trong trường học và gia đình; giúp hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em ngay từ nhỏ; định hình và giúp các em chủ động trong việc tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu và học hỏi nhiều kiến thức mới; tạo không gian đọc sách riêng, duy trì được văn hóa đọc sách cho trẻ em Việt Nam…