VĂN HÓA – VĂN HỌC DƯỚI GÓC NHÌN LIÊN KHÔNG GIAN

Giá:  138,000/ Cuốn

VĂN HÓA – VĂN HỌC DƯỚI GÓC NHÌN LIÊN KHÔNG GIAN

Tác giả: Nguyễn Văn Dân

Cuốn sách Văn hoá – văn học dưới góc nhìn liên không gian là tập hợp các bài tiểu luận phê bình văn hoá – văn học của tác giả trong khoảng 10 năm trở lại đây.