Availability: In Stock

Cá Nhân Hóa Khởi Nghiệp – Đỗ Thị Tuyết Lan và Cộng Sự

SKU: 9786043927092

168,000

Quyển sách CÁ NHÂN HÓA KHỞI NGHIỆP – được ra đời trong một giai đoạn mà bất kỳ ai cũng cần bắt đầu khởi nghiệp – kinh doanh và xây dựng sự nghiệp kinh doanh thành công. Đó cũng là lý do quan trọng bởi vì kinh doanh trở thành nguyên nhân giải quyết các vấn đề cho con người – cộng đồng – và xã hội.

Mô tả

Cá Nhân Hóa Khởi Nghiệp – Đỗ Thị Tuyết Lan và Cộng Sự
Quyển sách CÁ NHÂN HÓA KHỞI NGHIỆP – được ra đời trong một giai đoạn mà bất kỳ ai cũng cần bắt đầu khởi nghiệp – kinh doanh và xây dựng sự nghiệp kinh doanh thành công. Đó cũng là lý do quan trọng bởi vì kinh doanh trở thành nguyên nhân giải quyết các vấn đề cho con người – cộng đồng – và xã hội.

Thực tế, số lượng người tạo ra vấn đề luôn nhiều hơn so với số lượng người đi giải quyết chúng. Và đó là lý do tại sao những Nhà khởi nghiệp – kinh doanh luôn được chào đón trong KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI này, bởi họ là những người sinh ra để giải quyết vấn đề.

KINH DOANH LÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

CÁ NHÂN HÓA KHỞI NGHIỆP – đó chính là một mô thức quan trọng để bất kỳ ai cũng có thể khởi nghiệp – kinh doanh, vì bất kỳ ai cũng đều có thể trở thành người giải quyết vấn đề, bất kỳ ai cũng có cái gì đó để phục vụ – phụng sự thế giới này.

Nhà lãnh đạo huyền thoại – Martin Luther King, Jr. đã từng nói: Ai cũng có thể trở nên vĩ đại vì ai cũng có thể trở nên phụng sự. Và bởi vì phụng sự là giải quyết vấn đề. Do đó, ai cũng có thể trở nên vĩ đại vì ai cũng có thể trở nên là người giải quyết vấn đề.

Quyển sách CÁ NHÂN HÓA KHỞI NGHIỆP – chính là quyển sách quan trọng để bạn hiện thực hóa ước muốn khởi nghiệp – kinh doanh thành công của mình. Trong quyển sách này, tác giả đã chia sẻ những luận điểm quan trọng để bạn khởi nghiệp – kinh doanh thành công. Đó là TƯ DUY – KIẾN THỨC – CÔNG CỤ – TÀI CHÍNH – CON NGƯỜI.

(ĐỖ THỊ TUYẾT LAN VÀ CỘNG SỰ)


 

                                                                                                                                       CÔNG TY CỔ PHẦN SBOOKS 

                                                                                                                               PHÁT HÀNH TRÊN TOÀN QUỐC