Cá Nhân Hóa Khởi Nghiệp – Đỗ Thị Tuyết Lan và Cộng Sự

Giá:  168,000/ Cuốn

Quyển sách CÁ NHÂN HÓA KHỞI NGHIỆP – được ra đời trong một giai đoạn mà bất kỳ ai cũng cần bắt đầu khởi nghiệp – kinh doanh và xây dựng sự nghiệp kinh doanh thành công. Đó cũng là lý do quan trọng bởi vì kinh doanh trở thành nguyên nhân giải quyết các vấn đề cho con người – cộng đồng – và xã hội.