Chính sách đổi trả

Sbooks có chính sách đổi trả và hoàn tiền như sau:

1. Đổi trả sản phẩm:
– Nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất hoặc vận chuyển, khách hàng có thể đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.
– Sản phẩm đổi trả phải còn nguyên vẹn, không bị hư hại, còn đầy đủ phụ kiện và không có dấu hiệu sử dụng.

2. Hoàn tiền sản phẩm:
– Nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất hoặc vận chuyển và khách hàng muốn đổi trả, Sbooks sẽ hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm cho khách hàng.
– Nếu khách hàng không hài lòng với sản phẩm đã mua, có thể đổi trả hoặc yêu cầu hoàn tiền trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hàng. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình đổi trả hoặc hoàn tiền sẽ do khách hàng tự thanh toán.

Lưu ý: Chính sách đổi trả và hoàn tiền chỉ áp dụng cho các sản phẩm mua trực tiếp từ Sbooks, không áp dụng cho các sản phẩm mua từ các đối tác của Sbooks.