Chính sách bảo mật

Sbooks có chính sách bảo mật như sau:

– Chính sách bảo mật của Sbooks đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ và giữ bí mật. Sbooks sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm mã hóa SSL và các phương thức bảo mật khác.
– Sbooks không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp và cải thiện dịch vụ của mình cho khách hàng.
– Khách hàng có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của Sbooks bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.
– Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật và sẽ tiếp tục cải thiện chính sách bảo mật của mình để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ tốt nhất có thể.