CỔ HỌC TINH HOA – Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc + Từ An Trần Lê Nhân

Giá:   148,000/ Cuốn

Bàn về Cổ học tinh hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân, tiến sĩ Mai Quốc Liên đã nói: “từ trong cái biển bao la của bách gia chư tử Trung Hoa xưa, hai cụ đã tìm lấy những hạt ngọc của văn chương, triết học và xâu thành một chuỗi ngọc đem hiến cho đời”.