Giảng Đường Trò Chuyện – Vũ Lam Hiền

Giá:  100,000/ Cuốn

Giảng đường trò chuyện là một trong những quyển sách nói về vấn đề giáo dục có tầm sâu rộng, được tích lũy từ kinh nghiệm, kiến thức của tác giả Vũ Lam Hiền, sau hơn mười mấy năm công tác giảng dạy. Tác giả đã đưa ra 27 bài viết với nội dung đầy ý nghĩa, quan trọng về những đổi mới, những thúc đẩy đối với giáo dục giữa những tác động mạnh mẽ đến từ Sự bùng nổ và phát triển không ngừng về khoa học kỹ thuật và công nghệ.