KHUẤT PHỤC TỬ THẦN – Bo Parfet with Richard Buskin

Giá:   98,000/ Cuốn

“Khuất Phục Tử Thần” không chỉ là hành trình chinh phục 7 ngọn núi cao nhất 7 lục địa.

Đó là một hành trình thay đổi nhận thức và trưởng thành, đối mặt với những thiếu sót, hoàn thiện từng ngày, và cả những hiểm nguy rình rập trong từng bước chân.