Lãnh đạo từ tâm – Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Quang Vịnh

Giá:   138,000/ Cuốn

“Lãnh Đạo Từ Tâm” hành trình giúp mình trở thành người lãnh đạo đích thực là hành trình tìm ra hạnh phúc và tình yêu đích thực của đời mình. Đây là hành trình đầy khó khăn thách thức nhưng đồng thời cũng đầy đam mê, khám phá, thú vị, bất ngờ.