Sách – BÍ MẬT HÀNH VI – Đọc Vị Và Giải Mã Bất Kì Ai (Nguyễn Anh Dũng) – SBOOKS

Giá:   99,000/ Cuốn

Cuốn sách này tập hợp nhiều nguồn tài liệu khác nhau trong và ngoài nước và phân tích sâu sắc hơn để người đọc có thể có cái nhìn gần gũi về các phương pháp đó, để có thể chọn cho mình một hướng đi thích hợp giải mã bất cứ ai và đạt được thành công trong việc chinh phục đối phương.