Sách – Combo 2 Cuốn Biến Mọi Thứ Thành Tiền (Quyển 1+2) – SBOOKS

Giá:   190,000/ Cuốn

Thông qua hai cuốn sách, tác giả giúp người đọc có thể hiểu thấu hơn về cách vận dụng các quy luật tự nhiên và xã hội vào sản xuất, kinh doanh, sáng tạo hay cung cấp dịch vụ, trong đó điều cốt lõi là tạo ra các giải pháp để giải quyết những vấn đề của xã hội, của nhân loại, giúp xã hội ngày càng phát triển, văn minh và phồn thịnh hơn.