Sách – Combo 3 Cuốn Minh Triết Phương Đông: Cổ Học Tinh Hoa – Trí Tuệ Của Người Xưa – Đạo Lý Người Xưa – SBOOKS

Giá:   269,000/ Cuốn

Cổ Học Tinh Hoa là cuốn sách “dạy làm người”, là cái “túi khôn” rất cần thiết không chỉ cho xã hội lúc bây giờ mà cho cả hôm nay và mãi về sau. 

Trí Tuệ Người Xưa là cuốn sách mở ra cho bạn thấy những tấm lương về năng lực phán đoán, phân tích và năng lực phát minh sáng tạo phi phàm của các nhân vật thông minh giàu trí tuệ.

Trong cuốn sách Đạo Lý Người Xưa chính là những quy luật cuộc sống lớn nhất, chi phối đời sống mạnh nhất. Là những giá trị vượt thời gian, được xem là di sản lớn lao của Lão Tử, một triết gia hàng đầu thời cổ đại.