fbpx

Sách – Khoa Học Làm Giàu – SBOOKS

Giá:   Original price was: 118,000₫.Current price is: 89,000₫.

Khoa học làm giàu – cuốn sách sẽ dẫn đường cho bạn để TƯ DUY – ĐỊNH HƯỚNG – THIẾT LẬP khối óc trí tuệ phục vụ cho việc làm giàu.

Đối với Làm Giàu, hãy tư duy nó như một bộ môn khoa học thiết thực, một bộ môn có sự nghiên cứu kỹ càng, có từng bước tiếp cận.

Đối với Làm Giàu, hãy đặt ra mục tiêu một cách rõ ràng: TẠO RA CỦA CẢI NHIỀU VÀ NHIỀU HƠN NỮA. Nhưng với điều kiện đó là của cải tự thân, không giành giật từ ai, không gây thương tổn

Sách Khoa Học Làm Giàu
Sách - Khoa Học Làm Giàu - SBOOKS
Giá:   Original price was: 118,000₫.Current price is: 89,000₫.