Sách – Làm Chủ Cuộc Chơi Về Tiền – SBOOKS

Giá:   138,000/ Cuốn

Thị trường là một dòng chảy đầy sự thao túng, và dòng tiền cũng là sợi dây của trò chơi kéo co, kẻ thắng là kẻ có sự chuẩn bị tốt nhất, chiến lược tốt nhất, niềm tin mạnh mẽ nhất và tranh thủ cơ hội xảy ra xung quanh mình.