Sách – Mặt Dày Tâm Đen – SBOOKS

Giá:   118,000/ Cuốn

“MẶT DÀY” TRƯỚC ĐỊNH KIẾN, “TÂM ĐEN” TRONG THẾ GIỚI BẪY.

Có người thường cho rằng nhân duyên trên đời này đều là do ngẫu nhiên mà có được. Thế nhưng nhân duyên là thứ có thể bồi dưỡng được nhờ nắm vững được Hậu Hắc. Chỉ một người có nhiều nhân duyên tốt thì mới có được nhiều cơ hội trong đời.