Sách – Thay Đổi Để Thành Công – SBOOKS

$ 118,000/ Cuốn

Cuốn sách đã chỉ ra những nhược điểm nhân tính để bạn đọc biết rõ, đồng thời đưa ra các biện pháp hữu hiệu để khắc phục những nhược điểm đó, giúp bạn loại bỏ những điểm yếu của bản chất con người, chiến thắng chính mình, thay đổi để có cuộc đời rực rỡ.