SỨC MẠNH CỦA VẾT THƯƠNG – Hoàng Thụy Anh

Giá:  118,000/ Cuốn

“Sức mạnh của vết thương” là tập tiểu luận phê bình mới nhất của nhà lý luận phê bình Hoàng Thụy Anh được phát hành đầu năm nay. Hoàng Thụy Anh được biết đến là một nhà phê bình tài năng với nhiều thành tựu ấn tượng. Tác giả không ngừng tìm hiểu và phân tích phê bình ở nhiều thể loại văn chương khác nhau. Trong “Sức mạnh của vết thương”, Hoàng Thụy Anh đã phân tích nhiều tác phẩm có thể loại sáng tác khác nhau. Nhưng đều nói đến một chủ đề là thân phận người phụ nữ và “vết thương” của họ.