TÂM CỦA TA Ở ĐÂU HẠNH PHÚC CỦA TA Ở ĐÓ – SBOOKS

Giá:  89,000/ Cuốn

“Tâm của ta ở đâu – Hạnh phúc của ta ở đó”, làm việc gì thì chỉ nghĩ tới việc đấy, ung dung tự tại trong từng phút giây và bình thản đón nhận những việc sẽ xảy đến, vì cuộc đời vô thường mà, lúc đó ắt hẳn Hạnh phúc sẽ xuất hiện ngay lập tức.