THÁNH DỰC DŨNG NGHĨA TRUYỆN – Thành Châu

Giá:  130,000/ Cuốn

“Thành Châu là ai?
Hẳn bạn đọc cũng như tôi, sẽ có ý nghĩ này khi cầm trên tay cuốn Thánh Dực Dũng Nghĩa truyện, nhìn lướt qua mấy tên truyện khá lôi cuốn: Thuồng Luồng – Kể về cuộc đời Lý Long Tường, vị hoàng tử nhà Lý lưu lạc sang Cao Ly; Thánh Dực Dũng Nghĩa – Kể về cuộc đời của danh tướng Trần Bình Trọng và đội quân Thánh Dực Dũng Nghĩa lừng danh; Hỏa Tước Nguyên Võ – Kể về cuộc đời của tướng quân Võ Tánh, một trong Gia Định Tam Hùng; Bạch Tượng và Nữ Tướng – Kể về cuộc đời của nữ tướng Bùi Thị Xuân và những năm tháng thăng trầm của nhà Tây Sơn.
Những chiến binh, những danh tướng, liệt nữ nước Việt, thời nào cũng có. Dường như họ vẫn đâu đây, bên ta. Như tác giả khẳng định: “Thân xác họ dẫu không còn, chiến bào tan thành cát bụi, nhưng lòng yêu nước và ý chí kiêu hùng của họ sẽ mãi bất tử với núi sông”.
Đọc Thành Châu, không hẳn chỉ để thưởng thức câu văn đẹp. Cũng không hẳn chỉ để tìm hiểu lịch sử đơn thuần. Tác giả dẫn dắt người đọc đi vào không gian khác bằng những kết nối tâm linh bí ẩn.”
-Nhà văn Võ Thị Xuân Hà-