TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI XƯA – Minh Triết Phương Đông

Giá:   118,000/ Cuốn

Trí tuệ và mưu kế của người xưa về chính trị, quân sự cũng như xử thế, được ghi chép lại thành các điển tích nổi tiếng. Cuốn sách Trí tuệ của người xưa biên soạn lại những điển tích nổi bật nhất theo các thời kỳ, nội dung của cuốn sách có thể xem là tinh hoa phản ánh tư duy, học thức và ứng biến của người xưa, làm bài hế.ọc đáng ngẫm cho hậu th