TƯ DUY NGƯỢC – Nguyễn Anh Dũng

Giá:   91,000/ Cuốn

Cuốn sách TƯ DUY NGƯỢC sẽ giải mã bạn là ai, bạn cần Tư duy ngược như thế nào để thành công và hạnh phúc và giúp bạn biết cách vận dụng các phương pháp để bạn dũng cảm sống cuộc đời mà bạn muốn sống.