Yên Từng Hơi Thở (Bộ Sách Lắng Nghe Tĩnh Lặng) – Trang Viết An Lạc

Giá:   79,000/ Cuốn

“Yên từng hơi thở, chính là đi tìm và hiểu thế giới theo cách của thế giới. Là mỗi phút mỗi giây đều mở rộng tâm hồn. Vì mở rộng tâm hồn mà được ung dung. Vì biết cách nhìn, biết hiền từ mà mọi điều chảy vào tâm tư đều luôn nhẹ nhàng.” (Trích “Yên từng hơi thở”)